Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim nr 2

Roczny plan pracy 2020/2021

ZADANIE I

Rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolem, a środowiskiem rodzinnym dziecka w oparciu

o projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury" autorstwa Anety Konefał, dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej.

Cele:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 • promocja przedszkola,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

ZADANIE II

Rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów za pomocą dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz bezpieczeństwo korzystania z mediów cyfrowych  (niwelowanie uzależnień).

Cele

 • Zwrócenie uwagi dzieciom na pozytywne aspekty związane z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Uświadomienie dzieciom, że niekontrolowane używanie mediów cyfrowych często prowadzi do e-uzależnień.
 • Rozwijanie w dzieciach potrzeby alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez mediów cyfrowych.
 • Uświadomienie dzieciom, że ciągłe życie w bezpośredniej bliskości cyfrowych urządzeń mobilnych negatywnie wpływa na relacje w rodzinie.
 • Docenienie wspólnych aktywnych form zabawy dzieci w opozycji do samotnego używania mediów cyfrowych
 • Zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa związane z używaniem mediów cyfrowych w domu
 • Zidentyfikowanie wszystkich możliwych negatywnych emocji i potencjalnie szkodliwych reakcji wynikajacych z braku możliwości korzystania z cyfrowych urządzeń mobilnych
 • Ukazanie negatywnych konsekwencji związanych z korzystaniem z mediów cyfrowych bezpośrednio przed  położeniem się spać.
 • Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny