Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim nr 2

Oświadczenie 1

Imię i nazwisko dziecka …………………………………….…………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych) …………………………………………….

Numery telefonu do kontaktu……………………………..…………………………………………….

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………… nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, w izolacji, nie przejawia widocznych oznak choroby.

Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Przedszkole o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do Przedszkola.

……………………………..

(data i czytelny podpis rodzica)

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.

……………………………

(data i czytelny podpis rodzica)

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur związanych z sytuacją epidemiologiczną oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w przedszkolu.

..…………………………

(data i czytelny podpis rodzica)

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika przedszkola codziennego pomiaru temperatury
u mojego dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.

....………………………

(data i czytelny podpis rodzica)

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub izolacją albo zachoruje na COVID – 19 jak również gdy z takimi osobami miałam/miałem kontakt.

..………………………

(data i czytelny podpis rodzica)

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie 1

Utworzono dnia 20.05.2020, 17:53

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny