Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim nr 2

Unijny Projekt w naszym Przedszkolu

Utworzono dnia 10.01.2020

 

Dnia  5.12.2019r. Pani Marta Herduś , Burmistrz Gminy Żabno,  podpisała umowę
o dofinansowanie Projektu: Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w miejscowości Łęg Tarnowski, gm. Żabno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, na kwotę 861 511, 19 zł

W ramach  Projektu dostosowano budynek Sali gimnastycznej w Łęgu Tarnowskim
na potrzeby 2 oddziałowego przedszkola, które docelowo może pomieścić  50 dzieci, jak również przedszkole zostało w pełni wyposażone w windę, meble, sprzęt, zabawki edukacyjne i pomoce dydaktyczne.

Placówka objęta projektem posiada niezbędne udogodnienia przestrzenne i funkcjonalne dla dzieci z niepełnosprawnością, zarówno ruchowo, jak i sensorycznie. Projekt  jest ZGODNY  Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI

Udziałem w projekcie objęto 36 dzieci, zapewniono im bezpłatny pobyt w przedszkolu jak również nieodpłatne zajęcia dodatkowe. Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się w październiku i trwać będą do końca września 2020.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych mających na celu w wyrównywanie szans edukacyjnych tj.:

- logopedycznych

- korekcyjno -kompensacyjnych

- wczesnego wspomagania rozwoju,

- gimnastyki korekcyjnej,

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne.

 

Udział w projekcie daje dzieciom możliwość rozwijania kompetencji  kluczowych poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach dodatkowych tj:

 

-  Język angielski ,

- Informatyka/robotyka,

- Zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
 

Projekt zapewnia rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji również u nauczycieli, z tego względu 4 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w postaci studiów podyplomowych oraz kursów.

Unijny Projekt w naszym Przedszkolu

Utworzono dnia 10.01.2020, 15:33

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 47

W poprzednim tygodniu: 127

W tym miesiącu: 592

W poprzednim miesiącu: 346

Wszystkich: 10191